Inici L'observatori Climatologia Arxiu Contacte Enllaços    
 
   
 
  Avís legal
Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so, videos i qualsevol altre material, són propietat de l'Observatori Meteorològic de Roda de Ter, o dels seus autors, si estan referenciats.

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual del lloc web i de les diferents pàgines pertanyents al lloc, són propietat de l'Observatori Meteorològic de Roda de Ter.

Només està autoritzat l'ús personal i no comercial de la informació o contingut del lloc web, i fent-ne referència, sempre, al seu origen.

No està permesa la modificació, destrucció i inutilització del lloc web ni dels seus continguts.

El titular es reserva el dret a suspendre momentàniament i sense prèvia notificació el lloc web, per motius d'òperacions de manteniment, reparació, actualització o millora dels seus continguts.

El lloc web pot estar suspès o inutilitzat temporalment per causes alienes a la voluntat del titular. En cap cas, el titular es responsabilitza dels fets.

Tots els drets estan reservats, i susceptibles a ser modificats, desenvolupats o actualitzats en qualsevol moment.
 
 
   
    Observatori meteorològic de Roda de Ter i Les Masies - Estació OS076 - SMC - Joan Fradera i Nogué - Avís legal